parallax background

Grupa terapeutyczne jest skierowana do osób dorosłych zainteresowanych zmianą i poprawą swoich relacji z innymi ludźmi. Celem pracy w grupie jest zwiększenie świadomości siebie, swoich uczuć, emocji, myśli, a także poznanie nieświadomych wzorców postępowania, których używamy do budowania relacji partnerskich, małżeńskich, rodzinnych, przyjacielskich i zawodowych. Udział w grupie daje możliwość bezpiecznego doświadczenia emocjonalnego kontaktu z innymi osobami. W grupie emocje mogą być na bieżąco przeżywane, nazywane i poddawane refleksji, przez co zwiększa się nasza świadomość siebie. Terapia opiera się na założeniu, że grupa odzwierciedla społeczność, w której funkcjonujemy, przez co możemy przyjrzeć się, w jaki sposób budujemy i rozwijamy relacje z innymi.

Zdobyta w ten sposób wiedza może stać się wstępem do zmiany życiowej.
Metoda pracy z grupą opiera się na podejściu zintegrowanym, łączącym nurty: psychodynamiczny z egzystencjalnym i interpersonalnym.

Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu przez okres minimum 6 miesięcy. Liczba miejsc jest ograniczona do 12 osób.

Prowadzący terapeuta: Jurij Romaniuk
Współprowadząca: Katarzyna Jańska
Superwizja: Antoni Brański

Przed dołączeniem do grupy niezbędna jest konsultacja z prowadzącym ją psychoterapeutą.
Koszt konsultacji: 100 zł.

Terminy spotkań: HARMONIA - wtorki godz. 10.00 - 11.30
Rozpoczęcie: 13.09.2022 r.

wrzesień: 13, 20, 27 - grupa ma charakter półotwarty
październik: 4, 11, 18, 25
listopad: 8, 15, 22, 29
grudzień: 6, 13, 20

Terminy spotkań: OBECNOŚĆ - czwartki godz. 18.00 - 19.30
Rozpoczęcie: 13.10.2022 r.

październik: 13, 20, 27 - grupa ma chatrakter półotwarty
listipad: 3, 10, 17, 24
grudzień: 1, 8, 15, 22

Miesięczny koszt: 400 zł/4 spotkania

FENIKS to grupa pomocy psychologicznej dla osób, które przeżyły konflikty zbrojne i przemoc. Członkowie grupy spotykają się regularnie i przepracowują swoje traumy z wykwalifikowanym psychologiem – Jurijem Romaniukiem. Spotkania prowadzone w języku ukraińskim są całkowicie bezpłatne, ilość miejsc jest ograniczona do 10 osób.

Rozpoczęcie 4 grudnia 2021 r.

Spotkania w każdą sobotę w godz. 11.00 – 13.00